เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,553.011,781.212.850.9599.82 %99.95 %
ตุลาคม1,553.011,781.21478.58961.0369.18 %46.05 %
พฤศจิกายน1,553.011,781.21583.991,041.4062.40 %41.53 %
ธันวาคม1,553.011,781.21673.091,086.2956.66 %39.01 %
มกราคม1,553.011,781.21837.68963.5846.06 %45.90 %
กุมภาพันธ์1,553.011,781.21527.34792.3366.04 %55.52 %
มีนาคม1,553.011,781.21527.341,050.5466.04 %41.02 %
เมษายน1,553.011,781.21527.341,282.1966.04 %28.02 %
พฤษภาคม1,553.011,781.21527.34863.5466.04 %51.52 %
มิถุนายน1,553.011,781.21527.34947.1366.04 %46.83 %
กรกฎาคม1,553.011,781.211,035.50869.1633.32 %51.20 %
สิงหาคม1,553.011,781.21952.96908.3738.64 %49.00 %
รวม 6 เดือน9,318.0610,687.263,103.544,845.5766.69 %54.66 %
รวม 12 เดือน18,636.1221,374.527,201.3410,766.4961.36 %49.63 %