เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน739.481,043.74986.69558.61789.4746.48 %19.99 %
ตุลาคม739.481,043.74986.69609.00577.29242.8417.65 %44.69 %75.39 %
พฤศจิกายน739.481,043.74986.69662.53517.27465.0910.41 %50.44 %52.86 %
ธันวาคม739.481,043.74986.69705.90640.72602.804.54 %38.61 %38.91 %
มกราคม739.481,043.74986.69677.05663.61774.578.44 %36.42 %21.50 %
กุมภาพันธ์739.481,043.74986.69802.09521.37669.01-8.47 %50.05 %32.20 %
มีนาคม739.481,043.74986.69849.07834.55533.98-14.82 %20.04 %45.88 %
เมษายน758.501,043.74986.69716.02940.34704.805.60 %9.91 %28.57 %
พฤษภาคม758.501,043.741,024.72556.48826.46683.7226.63 %20.82 %33.28 %
มิถุนายน758.501,043.741,043.74557.01739.72656.0226.56 %29.13 %37.15 %
กรกฎาคม758.501,100.791,043.74570.777,499.141,140.9724.75 %-581.25 %-9.32 %
สิงหาคม758.501,100.791,043.74584.23730.31825.2322.98 %33.66 %20.94 %
รวม 6 เดือน4,436.886,262.445,920.143,478.873,543.7844.45 %40.14 %
รวม 12 เดือน8,968.8612,638.9812,049.4615,049.398,088.50-19.07 %32.87 %