เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน565.29565.29894.79-58.29 %
ตุลาคม565.29565.29404.40675.6428.46 %-19.52 %
พฤศจิกายน565.29565.29421.25693.6825.48 %-22.71 %
ธันวาคม565.29565.29438.10520.2722.50 %7.96 %
มกราคม565.29565.29494.96496.1812.44 %12.22 %
กุมภาพันธ์565.29565.29444.96534.3521.29 %5.47 %
มีนาคม565.29565.29461.31678.9218.39 %-20.10 %
เมษายน565.29565.29599.55302.41-6.06 %46.50 %
พฤษภาคม565.29565.29537.91367.274.84 %35.03 %
มิถุนายน565.29565.29774.70324.01-37.04 %42.68 %
กรกฎาคม565.29565.29894.79348.78-58.29 %38.30 %
สิงหาคม565.29565.29775.73305.19-37.23 %46.01 %
รวม 6 เดือน3,391.743,391.743,814.91-12.48 %
รวม 12 เดือน6,783.486,783.486,141.489.46 %