เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน616.41561.69529.948.88 %
ตุลาคม616.41266.00366.9456.85 %
พฤศจิกายน616.41375.25371.2439.12 %
ธันวาคม616.41380.95364.1338.20 %
มกราคม616.41322.16345.6047.74 %
กุมภาพันธ์654.44391.40443.7540.19 %
มีนาคม654.44377.15416.8542.37 %
เมษายน654.44427.60727.4134.66 %
พฤษภาคม654.44445.16640.2331.98 %
มิถุนายน654.44217.68444.1366.74 %
กรกฎาคม654.44538.70756.9817.69 %
สิงหาคม654.44535.27980.2718.21 %
รวม 6 เดือน3,736.492,297.452,421.6038.51 %
รวม 12 เดือน7,663.134,839.016,387.4836.85 %