เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน795.08795.081,061.31201.40367.65330.6074.67 %53.76 %68.85 %
ตุลาคม661.97719.021,061.31413.25355.30386.6537.57 %50.59 %63.57 %
พฤศจิกายน661.97719.021,061.31391.40334.40336.3040.87 %53.49 %68.31 %
ธันวาคม661.97719.021,061.31401.85316.35314.4539.29 %56.00 %70.37 %
มกราคม700.00719.021,061.31539.60439.85448.4022.91 %38.83 %57.75 %
กุมภาพันธ์700.00719.021,061.31403.75470.25326.8042.32 %34.60 %69.21 %
มีนาคม700.00700.001,061.31417.05394.25358.1540.42 %43.68 %66.25 %
เมษายน661.97700.00459.80338.200.9530.54 %51.69 %
พฤษภาคม680.99661.97409.45324.900.9539.87 %50.92 %
มิถุนายน680.99795.08342.00273.600.9549.78 %65.59 %
กรกฎาคม680.99795.08676.40345.800.67 %56.51 %
สิงหาคม680.99795.08404.70341.0540.57 %57.10 %
รวม 6 เดือน4,180.994,390.186,367.862,351.252,283.802,143.2043.76 %47.98 %66.34 %
รวม 12 เดือน8,266.928,837.395,060.654,301.6038.78 %51.32 %