เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน613.37566.84239.40346.75308.7560.97 %38.83 %
ตุลาคม613.37566.84470.25461.7023.33 %18.55 %
พฤศจิกายน613.37566.84457.90376.2025.35 %33.63 %
ธันวาคม613.37566.84452.20401.8526.28 %29.11 %
มกราคม613.37566.84375.25350.5538.82 %38.16 %
กุมภาพันธ์613.37566.84359.10340.1041.45 %40.00 %
มีนาคม613.37566.84344.85344.8543.78 %39.16 %
เมษายน613.37566.84470.25340.1023.33 %40.00 %
พฤษภาคม613.37566.84433.20348.6529.37 %38.49 %
มิถุนายน613.37566.84486.40333.4520.70 %41.17 %
กรกฎาคม613.37566.84460.75341.0524.88 %39.83 %
สิงหาคม613.37566.84375.25346.7538.82 %38.83 %
รวม 6 เดือน3,680.223,401.042,354.102,277.1536.03 %33.05 %
รวม 12 เดือน7,360.446,802.084,924.804,332.0033.09 %36.31 %