เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน886.42454.52725.80855.0048.72 %
ตุลาคม886.42672.80760.20760.0024.10 %
พฤศจิกายน886.42148.01617.78855.0083.30 %
ธันวาคม886.42867.91712.70712.502.09 %
มกราคม886.42327.99513.47570.0063.00 %
กุมภาพันธ์886.42193.43608.09760.0078.18 %
มีนาคม886.421,009.20807.88712.50-13.85 %
เมษายน886.42672.80380.20760.2824.10 %
พฤษภาคม886.42672.80475.48741.0924.10 %
มิถุนายน886.42765.00522.97856.4213.70 %
กรกฎาคม886.42665.00665.00760.4724.98 %
สิงหาคม886.42760.95807.50855.0014.15 %
รวม 6 เดือน5,318.522,664.663,938.054,512.5049.90 %
รวม 12 เดือน10,637.047,210.407,597.089,198.2832.21 %