เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน280.51
ตุลาคม992.85803.5819.06 %
พฤศจิกายน1,011.87635.1437.23 %
ธันวาคม1,011.87863.5614.66 %
มกราคม1,011.87953.885.73 %
กุมภาพันธ์1,011.87861.0014.91 %
มีนาคม1,011.87915.349.54 %
เมษายน1,011.871,024.00-1.20 %
พฤษภาคม1,011.871,425.00-40.83 %
มิถุนายน1,011.87835.0017.48 %
กรกฎาคม1,011.87901.4610.91 %
สิงหาคม1,011.87830.3217.94 %
รวม 6 เดือน4,397.67
รวม 12 เดือน10,328.79