เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน894.61704.45989.81715.4920.02 %
ตุลาคม742.48704.45989.811,591.251,213.13623.44-114.32 %-72.21 %37.01 %
พฤศจิกายน742.48704.45989.811,214.101,149.53727.22-63.52 %-63.18 %26.53 %
ธันวาคม742.48704.45989.811,549.45886.66710.76-108.69 %-25.87 %28.19 %
มกราคม742.48704.45989.811,235.951,182.22549.21-66.46 %-67.82 %44.51 %
กุมภาพันธ์742.48704.45989.811,059.251,038.66526.81-42.66 %-47.44 %46.78 %
มีนาคม742.48704.45989.81799.90921.90-7.73 %-30.87 %
เมษายน742.48704.45989.81924.35766.36-24.49 %-8.79 %
พฤษภาคม742.48704.45989.811,047.85-41.13 %
มิถุนายน742.48704.45989.811,065.90-43.56 %
กรกฎาคม742.48704.45989.811,005.10-35.37 %
สิงหาคม742.48704.45989.81882.55-18.87 %
รวม 6 เดือน4,607.014,226.705,938.867,365.49-59.88 %
รวม 12 เดือน9,061.898,453.4011,877.7213,091.14-44.46 %