เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน888.15983.231,325.51633.65681.13873.5628.66 %30.73 %34.10 %
ตุลาคม888.15983.231,325.51633.65730.77724.2128.66 %25.68 %45.36 %
พฤศจิกายน945.19983.231,325.51602.30723.80684.3236.28 %26.38 %48.37 %
ธันวาคม945.19983.231,325.51703.00703.70608.0025.62 %28.43 %54.13 %
มกราคม945.19983.231,325.51716.98678.57558.8324.14 %30.99 %57.84 %
กุมภาพันธ์964.21983.231,325.51627.52687.61527.7834.92 %30.07 %60.18 %
มีนาคม964.211,040.271,135.35753.16702.17508.9221.89 %32.50 %55.17 %
เมษายน964.211,040.271,325.51739.82832.87576.7823.27 %19.94 %56.49 %
พฤษภาคม1,002.241,040.271,325.51678.58682.05414.5432.29 %34.44 %68.73 %
มิถุนายน1,002.241,325.511,325.51738.89561.36333.3426.28 %57.65 %74.85 %
กรกฎาคม1,002.241,325.511,325.51703.70633.34386.4429.79 %52.22 %70.85 %
สิงหาคม983.231,325.511,325.51723.80760.00475.0026.38 %42.66 %64.16 %
รวม 6 เดือน5,576.085,899.387,953.063,917.114,205.583,976.7129.75 %28.71 %50.00 %
รวม 12 เดือน11,494.4512,996.7215,715.968,255.068,377.386,671.7428.18 %35.54 %57.55 %