เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน525.64782.80891.90-48.92 %
ตุลาคม525.64347.0633.97 %
พฤศจิกายน525.64347.0633.97 %
ธันวาคม525.64347.0633.97 %
มกราคม2,538.30761.9069.98 %
กุมภาพันธ์2,538.30761.9069.98 %
มีนาคม2,538.30762.8069.95 %
เมษายน2,538.30891.9064.86 %
พฤษภาคม4,249.74891.9079.01 %
มิถุนายน4,249.74891.9079.01 %
กรกฎาคม4,249.74891.9079.01 %
สิงหาคม4,249.74891.9079.01 %
รวม 6 เดือน7,179.163,347.7953.37 %
รวม 12 เดือน29,254.728,570.0870.71 %