เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน901.71882.69920.7293.1058.9063.6589.68 %93.33 %93.09 %
ตุลาคม901.71882.69920.72102.60111.15218.5088.62 %87.41 %76.27 %
พฤศจิกายน901.71882.69920.72178.6078.85266.0080.19 %91.07 %71.11 %
ธันวาคม901.71882.69920.72154.85104.50130.1582.83 %88.16 %85.86 %
มกราคม901.71882.69920.72106.40268.85181.4588.20 %69.54 %80.29 %
กุมภาพันธ์901.71882.69920.72196.65102.60202.3578.19 %88.38 %78.02 %
มีนาคม901.71882.69920.72189.1498.37171.9579.02 %88.86 %81.32 %
เมษายน901.71882.69920.72105.4589.38139.6588.31 %89.87 %84.83 %
พฤษภาคม901.71882.69920.72209.00146.4585.5076.82 %83.41 %90.71 %
มิถุนายน901.71882.69920.72127.30175.7582.6585.88 %80.09 %91.02 %
กรกฎาคม901.71882.69920.72214.7090.25194.8176.19 %89.78 %78.84 %
สิงหาคม901.71882.69920.72100.70247.00130.1588.83 %72.02 %85.86 %
รวม 6 เดือน5,410.265,296.145,524.32832.20724.851,062.1084.62 %86.31 %80.77 %
รวม 12 เดือน10,820.5210,592.2811,048.641,778.491,572.051,866.8183.56 %85.16 %83.10 %