เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน270.41271.57252.5632.9135.72105.0087.83 %86.85 %58.43 %
ตุลาคม270.41271.57271.5732.841.0067.1887.86 %99.63 %75.26 %
พฤศจิกายน270.41271.57252.5636.171.0040.5286.62 %99.63 %83.96 %
ธันวาคม270.41271.57252.5672.7352.69121.7073.10 %80.60 %51.81 %
มกราคม270.41271.57252.5639.451.000.9585.41 %99.63 %99.62 %
กุมภาพันธ์270.41271.57252.5638.1035.1234.7485.91 %87.07 %86.24 %
มีนาคม270.41252.56271.571.000.9534.2499.63 %99.62 %87.39 %
เมษายน270.41252.56271.5734.780.9535.1287.14 %99.62 %87.07 %
พฤษภาคม270.41252.56271.5735.4097.9036.5986.91 %61.24 %86.53 %
มิถุนายน270.41252.56271.5736.832.8465.3186.38 %98.87 %75.95 %
กรกฎาคม270.41252.56271.5736.83126.870.9586.38 %49.77 %99.65 %
สิงหาคม270.41252.56271.571.002.8931.6299.63 %98.86 %88.36 %
รวม 6 เดือน1,622.461,629.421,534.37252.20126.53370.0984.46 %92.23 %75.88 %
รวม 12 เดือน3,244.923,144.783,163.79398.04358.93573.9287.73 %88.59 %81.86 %