เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน654.46724.011,012.46111.691.90152.8282.93 %99.74 %84.91 %
ตุลาคม654.46743.031,012.46151.6775.0744.4676.83 %89.90 %95.61 %
พฤศจิกายน654.46743.031,031.48188.31100.2785.9371.23 %86.50 %91.67 %
ธันวาคม654.46838.111,031.48124.04107.06183.0581.05 %87.23 %82.25 %
มกราคม711.51838.111,031.48126.16121.8685.3482.27 %85.46 %91.73 %
กุมภาพันธ์711.51819.091,031.4896.6664.3697.7386.41 %92.14 %90.53 %
มีนาคม711.51724.011,031.4887.57138.27143.7987.69 %80.90 %86.06 %
เมษายน654.46743.031,031.48134.642.852.8579.43 %99.62 %99.72 %
พฤษภาคม654.46743.031,031.4835.0978.4364.3194.64 %89.44 %93.76 %
มิถุนายน673.47762.041,031.4891.32109.06102.1986.44 %85.69 %90.09 %
กรกฎาคม673.47762.041,031.48124.83138.8166.3881.46 %81.78 %93.56 %
สิงหาคม673.47762.041,031.48170.34151.59130.9774.71 %80.11 %87.30 %
รวม 6 เดือน4,040.864,705.386,150.84798.53470.52649.3280.24 %90.00 %89.44 %
รวม 12 เดือน8,081.709,201.5712,339.721,442.341,089.541,159.8182.15 %88.16 %90.60 %