เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,205.93
ตุลาคม1,205.93901.7825.22 %
พฤศจิกายน1,224.941,073.0112.40 %
ธันวาคม1,224.941,044.7714.71 %
มกราคม1,224.94939.4223.31 %
กุมภาพันธ์1,205.931,603.51-32.97 %
มีนาคม1,205.931,064.7011.71 %
เมษายน1,205.931,046.4513.22 %
พฤษภาคม1,205.93808.6732.94 %
มิถุนายน1,205.931,291.88-7.13 %
กรกฎาคม1,205.931,726.16-43.14 %
สิงหาคม1,224.941,090.9310.94 %
รวม 6 เดือน7,292.61
รวม 12 เดือน14,547.20