เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน939.11
ตุลาคม939.11810.6913.67 %
พฤศจิกายน939.11843.0910.22 %
ธันวาคม939.11705.2224.91 %
มกราคม939.11923.971.61 %
กุมภาพันธ์939.11987.65-5.17 %
มีนาคม939.11809.3613.82 %
เมษายน939.11779.7716.97 %
พฤษภาคม939.11758.2319.26 %
มิถุนายน920.10744.5119.08 %
กรกฎาคม920.10901.252.05 %
สิงหาคม920.10733.0320.33 %
รวม 6 เดือน5,634.66
รวม 12 เดือน11,212.29