เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน719.06
ตุลาคม641.51614.13
พฤศจิกายน609.04700.51
ธันวาคม637.18493.22
มกราคม819.25562.29
กุมภาพันธ์927.47684.90
มีนาคม266.17700.48
เมษายน314.73421.42
พฤษภาคม456.02485.21
มิถุนายน606.71621.51
กรกฎาคม553.45564.43
สิงหาคม740.76617.49
รวม 6 เดือน3,774.11
รวม 12 เดือน7,184.66