เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน119.73
ตุลาคม476.75366.94
พฤศจิกายน522.17365.53
ธันวาคม647.64322.76
มกราคม517.71390.01
กุมภาพันธ์543.06181.70
มีนาคม396.85456.95
เมษายน574.941,638.86
พฤษภาคม693.681,536.83
มิถุนายน678.82
กรกฎาคม647.98
สิงหาคม504.65
รวม 6 เดือน1,746.67
รวม 12 เดือน