เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน394.94394.94432.98112.7838.7742.5071.44 %90.18 %90.18 %
ตุลาคม394.94394.94432.9868.2275.2941.9682.73 %80.94 %90.31 %
พฤศจิกายน394.94394.94432.9878.7278.7884.4980.07 %80.05 %80.49 %
ธันวาคม394.94394.94432.981.9591.4637.4999.51 %76.84 %91.34 %
มกราคม394.94394.94432.9878.7766.9474.8680.06 %83.05 %82.71 %
กุมภาพันธ์394.94394.94432.9838.5171.06110.1290.25 %82.01 %74.57 %
มีนาคม394.94394.94432.98107.47104.0537.6172.79 %73.66 %91.31 %
เมษายน394.94394.94432.98109.0356.4934.8772.39 %85.70 %91.95 %
พฤษภาคม394.94394.94432.9879.0953.7948.4679.97 %86.38 %88.81 %
มิถุนายน413.96394.94432.98116.1793.1686.8371.94 %76.41 %79.95 %
กรกฎาคม413.96394.94432.9869.1345.4279.5483.30 %88.50 %81.63 %
สิงหาคม394.94394.94432.9874.7041.7851.1481.08 %89.42 %88.19 %
รวม 6 เดือน2,369.642,369.642,597.88378.95422.30391.4384.01 %82.18 %84.93 %
รวม 12 เดือน4,777.324,739.285,195.76934.55816.99729.8880.44 %82.76 %85.95 %