เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน207.18207.18226.2071.8469.8243.3665.32 %66.30 %80.83 %
ตุลาคม207.18207.18226.2071.8572.7763.5865.32 %64.88 %71.89 %
พฤศจิกายน207.18207.18226.2062.6935.5738.7669.74 %82.83 %82.86 %
ธันวาคม207.18207.18226.2069.7034.9138.1366.36 %83.15 %83.14 %
มกราคม207.18207.18226.2073.2168.1136.8064.67 %67.12 %83.73 %
กุมภาพันธ์207.18207.18226.2067.8371.5417.1467.26 %65.47 %92.42 %
มีนาคม207.18207.18226.2067.8366.2523.1667.26 %68.02 %89.76 %
เมษายน207.18207.16226.2065.7226.2316.9068.28 %87.34 %92.53 %
พฤษภาคม207.18226.18226.2065.7245.0016.1668.28 %80.10 %92.86 %
มิถุนายน207.18226.18226.2035.3025.1018.8182.96 %88.90 %91.68 %
กรกฎาคม207.18226.18226.2052.5632.6038.4174.63 %85.58 %83.02 %
สิงหาคม207.18226.18226.2070.6037.9825.7565.92 %83.21 %88.61 %
รวม 6 เดือน1,243.081,243.081,357.20417.12352.73237.7866.44 %71.62 %82.48 %
รวม 12 เดือน2,486.162,562.142,714.40774.87585.90376.9768.83 %77.13 %86.11 %