เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน232.83232.83232.8361.8471.3844.1873.44 %69.34 %81.02 %
ตุลาคม232.83232.83232.8361.8471.7041.7573.44 %69.21 %82.07 %
พฤศจิกายน232.83232.83232.8361.8471.4142.0773.44 %69.33 %81.93 %
ธันวาคม232.83232.83232.8370.4071.5238.1769.76 %69.28 %83.61 %
มกราคม232.83232.83232.8372.3467.6438.8268.93 %70.95 %83.33 %
กุมภาพันธ์232.83232.83232.8369.5671.4736.9470.12 %69.30 %84.14 %
มีนาคม232.83232.83232.8366.7390.2234.1171.34 %61.25 %85.35 %
เมษายน232.83232.83232.8366.6350.0034.1771.38 %78.53 %85.32 %
พฤษภาคม232.83232.83232.8366.5163.5734.1171.43 %72.70 %85.35 %
มิถุนายน232.83232.83232.8369.7462.5871.1670.05 %73.12 %69.43 %
กรกฎาคม232.83232.83232.8369.2241.6070.6470.27 %82.13 %69.66 %
สิงหาคม232.83232.83232.8371.3841.6370.3069.34 %82.12 %69.81 %
รวม 6 เดือน1,396.981,396.981,396.98397.84425.12241.9371.52 %69.57 %82.68 %
รวม 12 เดือน2,793.962,793.962,793.96808.05774.72556.4171.08 %72.27 %80.09 %