เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน333.76333.76333.7662.0070.7642.1381.42 %78.80 %87.38 %
ตุลาคม333.76333.76333.7662.0071.5685.2081.42 %78.56 %74.47 %
พฤศจิกายน333.76333.76333.7665.4835.520.9580.38 %89.36 %99.72 %
ธันวาคม333.76333.76333.7637.1834.8738.6988.86 %89.55 %88.41 %
มกราคม333.76333.76333.7671.8433.7438.0878.48 %89.89 %88.59 %
กุมภาพันธ์333.76333.76333.7633.8735.9236.7589.85 %89.24 %88.99 %
มีนาคม333.76333.76333.7667.3738.8634.2479.81 %88.36 %89.74 %
เมษายน333.76333.76333.7632.8145.3434.8790.17 %86.41 %89.55 %
พฤษภาคม333.76333.76333.7667.0148.5950.7579.92 %85.44 %84.79 %
มิถุนายน333.76333.76333.7635.7841.0432.9389.28 %87.70 %90.13 %
กรกฎาคม333.76333.76333.7669.6040.6931.9379.15 %87.81 %90.43 %
สิงหาคม333.76333.76333.7671.150.9538.3678.68 %99.72 %88.51 %
รวม 6 เดือน2,002.562,002.562,002.56332.37282.37241.7983.40 %85.90 %87.93 %
รวม 12 เดือน4,005.124,005.124,005.12676.10497.84464.8683.12 %87.57 %88.39 %