เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน266.50266.50266.5040.7131.4943.2884.73 %88.18 %83.76 %
ตุลาคม266.50266.50266.5052.7052.0458.7280.23 %80.47 %77.97 %
พฤศจิกายน266.50266.50266.5051.4942.6238.6980.68 %84.01 %85.48 %
ธันวาคม266.50266.50266.5052.8029.2938.0880.19 %89.01 %85.71 %
มกราคม266.50266.50266.5053.0845.3236.7680.08 %82.99 %86.21 %
กุมภาพันธ์266.50266.50266.5053.8551.3017.1279.80 %80.75 %93.58 %
มีนาคม266.50266.50266.5046.0646.2840.7982.72 %82.63 %84.69 %
เมษายน266.50266.50266.5053.8254.5021.8379.81 %79.55 %91.81 %
พฤษภาคม266.50266.50266.5052.3258.3129.6480.37 %78.12 %88.88 %
มิถุนายน266.50266.50266.5034.7345.9331.9386.97 %82.76 %88.02 %
กรกฎาคม266.50266.50266.5052.4930.3628.2680.30 %88.61 %89.39 %
สิงหาคม266.50266.50266.5035.7932.9735.3786.57 %87.63 %86.73 %
รวม 6 เดือน1,599.001,599.001,599.00304.62252.06232.6580.95 %84.24 %85.45 %
รวม 12 เดือน3,198.003,198.003,198.00579.81520.43420.4781.87 %83.73 %86.85 %