เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,002.261,002.261,021.27193.430.90183.3580.70 %99.91 %82.05 %
ตุลาคม1,002.261,002.261,021.27210.900.9526.6078.96 %99.91 %97.40 %
พฤศจิกายน1,002.261,002.261,021.27162.45142.5010.4583.79 %85.78 %98.98 %
ธันวาคม1,002.261,002.261,021.27144.40152.0069.3585.59 %84.83 %93.21 %
มกราคม1,002.261,002.261,021.27144.4095.00102.6085.59 %90.52 %89.95 %
กุมภาพันธ์1,002.261,002.261,021.2796.90142.5069.3590.33 %85.78 %93.21 %
มีนาคม1,002.261,021.27216.60125.4078.39 %87.72 %
เมษายน1,002.261,021.2768.40151.0593.18 %85.21 %
พฤษภาคม1,002.261,021.27114.9541.8088.53 %95.91 %
มิถุนายน1,002.261,021.27104.50122.5589.57 %88.00 %
กรกฎาคม1,002.261,021.272.850.9541.8099.91 %95.91 %
สิงหาคม1,002.261,021.27380.00171.950.9582.84 %99.91 %
รวม 6 เดือน6,013.566,013.566,127.62952.48533.85461.7084.16 %91.12 %92.47 %
รวม 12 เดือน12,027.1212,255.241,211.20945.2589.93 %92.29 %