เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน648.24686.28895.450.9599.89 %
ตุลาคม648.24686.28876.440.950.95192.2299.85 %99.86 %78.07 %
พฤศจิกายน629.23686.28876.440.950.95166.1699.85 %99.86 %81.04 %
ธันวาคม629.23686.28876.440.950.95489.2599.85 %99.86 %44.18 %
มกราคม686.28686.28952.500.950.9599.9999.86 %99.86 %89.50 %
กุมภาพันธ์686.28686.28952.500.950.95288.5899.86 %99.86 %69.70 %
มีนาคม686.28686.28952.500.950.95270.9099.86 %99.86 %71.56 %
เมษายน686.28686.28952.500.9528.5099.86 %97.01 %
พฤษภาคม686.25686.28952.500.9528.5099.86 %97.01 %
มิถุนายน686.25686.28952.500.9528.5099.86 %97.01 %
กรกฎาคม686.25686.28952.500.9528.5099.86 %97.01 %
สิงหาคม686.25686.28952.500.9542.7599.86 %95.51 %
รวม 6 เดือน3,927.504,117.685,429.771,237.1577.22 %
รวม 12 เดือน8,045.068,235.3611,144.771,664.8085.06 %