เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน807.12807.12828.81467.40561.50659.1842.09 %30.43 %20.47 %
ตุลาคม807.12807.12799.52311.60573.04603.9361.39 %29.00 %24.46 %
พฤศจิกายน807.12807.12798.62343.90535.42613.1357.39 %33.66 %23.23 %
ธันวาคม813.72813.72799.52697.30484.41451.6114.31 %40.47 %43.51 %
มกราคม813.72813.72798.92714.40939.82568.0012.21 %-15.50 %28.90 %
กุมภาพันธ์813.42813.42798.02712.50422.09598.5512.41 %48.11 %25.00 %
มีนาคม820.92813.72798.77491.91487.61588.0040.08 %40.08 %26.39 %
เมษายน824.52811.47798.77722.02520.90475.0012.43 %35.81 %40.53 %
พฤษภาคม824.52812.97798.77624.15581.38475.0024.30 %28.49 %40.53 %
มิถุนายน824.82813.72798.77620.00570.00475.0024.83 %29.95 %40.53 %
กรกฎาคม824.82815.07798.77868.50760.00475.00-5.30 %6.76 %40.53 %
สิงหาคม824.82815.07797.12609.98760.00522.5026.05 %6.76 %34.45 %
รวม 6 เดือน4,862.224,862.224,823.413,247.103,516.273,494.3933.22 %27.68 %27.55 %
รวม 12 เดือน9,806.649,744.249,614.387,183.667,196.166,504.8926.75 %26.15 %32.34 %