เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน880.86305.22357.9965.35 %
ตุลาคม880.86313.78481.0364.38 %
พฤศจิกายน6,661.72421.35508.0293.68 %
ธันวาคม956.92242.92513.5074.61 %
มกราคม994.95402.4259.55 %
กุมภาพันธ์994.95317.7568.06 %
มีนาคม1,013.97307.6869.66 %
เมษายน823.81170.4079.32 %
พฤษภาคม861.84234.6072.78 %
มิถุนายน861.84284.6966.97 %
กรกฎาคม352.05
สิงหาคม399.59
รวม 6 เดือน11,370.262,003.4482.38 %
รวม 12 เดือน3,752.44