เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน663.30760.00437.0034.12 %
ตุลาคม663.30443.3433.16 %
พฤศจิกายน663.30527.7820.43 %
ธันวาคม663.30610.727.93 %
มกราคม663.30678.58-2.30 %
กุมภาพันธ์663.30814.28-22.76 %
มีนาคม663.30597.55271.4559.08 %
เมษายน663.30582.35403.7539.13 %
พฤษภาคม663.30455.05491.9725.83 %
มิถุนายน758.38363.85424.1144.08 %
กรกฎาคม758.38363.85695.238.33 %
สิงหาคม758.38600.40341.1455.02 %
รวม 6 เดือน3,979.803,511.6911.76 %
รวม 12 เดือน8,244.846,139.3425.54 %