เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสองแคว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน614.46308.84
ตุลาคม977.96978.551,274.39
พฤศจิกายน850.96800.53926.83
ธันวาคม1,402.14999.151,170.12
มกราคม914.06854.432,153.34
กุมภาพันธ์1,243.311,195.671,329.15
มีนาคม1,409.411,255.171,304.66
เมษายน1,516.20842.651,456.66
พฤษภาคม1,140.811,605.79971.11
มิถุนายน774.891,149.391,212.62
กรกฎาคม2,014.19962.501,099.44
สิงหาคม881.371,677.301,271.55
รวม 6 เดือน6,002.905,137.16
รวม 12 เดือน13,739.7612,629.96