เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านหลวง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน469.67664.54
ตุลาคม469.67664.54348.35427.5025.83 %35.67 %
พฤศจิกายน469.67664.54354.90380.0024.44 %42.82 %
ธันวาคม469.67664.54368.50408.5021.54 %38.53 %
มกราคม469.67664.54347.35399.0026.04 %39.96 %
กุมภาพันธ์469.67664.54334.10418.0028.86 %37.10 %
มีนาคม469.67664.54348.20432.2525.86 %34.96 %
เมษายน469.67664.54375.75475.0020.00 %28.52 %
พฤษภาคม469.67664.54345.90522.5026.35 %21.37 %
มิถุนายน469.67664.54356.60380.0024.07 %42.82 %
กรกฎาคม469.67664.54346.35408.5026.26 %38.53 %
สิงหาคม469.67664.54347.50380.0026.01 %42.82 %
รวม 6 เดือน2,818.023,987.24
รวม 12 เดือน5,636.047,974.48