เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน924.89886.85107.3587.90 %
ตุลาคม924.89886.85457.90518.9050.49 %41.49 %
พฤศจิกายน924.89886.85286.90498.1568.98 %43.83 %
ธันวาคม924.89886.85305.90221.7966.93 %74.99 %
มกราคม924.89886.85146.30432.7084.18 %51.21 %
กุมภาพันธ์924.89886.85569.05664.2038.47 %25.11 %
มีนาคม924.89886.85539.60444.1941.66 %49.91 %
เมษายน924.89886.85466.45622.6949.57 %29.79 %
พฤษภาคม924.89886.85449.35664.2051.42 %25.11 %
มิถุนายน924.89886.85246.05415.1373.40 %53.19 %
กรกฎาคม924.89886.85370.50456.6459.94 %48.51 %
สิงหาคม924.89886.85515.8544.23 %
รวม 6 เดือน5,549.345,321.102,443.0954.09 %
รวม 12 เดือน11,098.6810,642.20