เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน801.36668.25668.251.95270.75826.8199.76 %59.48 %-23.73 %
ตุลาคม801.36668.25668.25697.97315.69677.3712.90 %52.76 %-1.36 %
พฤศจิกายน801.36668.25668.25625.72620.84649.2321.92 %7.09 %2.85 %
ธันวาคม801.36668.25668.25539.81515.74699.0232.64 %22.82 %-4.60 %
มกราคม801.36668.25668.25594.18623.57288.4625.85 %6.69 %56.83 %
กุมภาพันธ์801.36630.22668.25599.91230.95788.4625.14 %63.35 %-17.99 %
มีนาคม763.33611.20668.25512.20215.13867.1832.90 %64.80 %-29.77 %
เมษายน744.31611.20668.25386.02401.61312.4648.14 %34.29 %53.24 %
พฤษภาคม687.26611.20668.25132.27779.57506.7680.75 %-27.55 %24.17 %
มิถุนายน687.26611.20782.3490.03649.55634.8486.90 %-6.28 %18.85 %
กรกฎาคม687.26611.20782.34120.01804.94456.3582.54 %-31.70 %41.67 %
สิงหาคม1,105.62611.20782.34269.581,022.73545.9475.62 %-67.33 %30.22 %
รวม 6 เดือน4,808.163,971.474,009.503,059.532,577.543,929.3536.37 %35.10 %2.00 %
รวม 12 เดือน9,483.207,638.678,361.274,569.656,451.087,252.8851.81 %15.55 %13.26 %