เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน901.69958.74958.74104.50164.350.9588.41 %82.86 %99.90 %
ตุลาคม939.72939.72958.74113.05375.252,000.5987.97 %60.07 %-108.67 %
พฤศจิกายน939.72939.72958.74171.00174.80931.5081.80 %81.40 %2.84 %
ธันวาคม939.72939.72958.74157.70151.051,312.9683.22 %83.93 %-36.95 %
มกราคม939.72939.72958.74142.50209.001,258.7584.84 %77.76 %-31.29 %
กุมภาพันธ์939.72958.74958.74117.80228.00994.6587.46 %76.22 %-3.75 %
มีนาคม939.72958.74958.74174.800.951,137.1581.40 %99.90 %-18.61 %
เมษายน939.72958.74958.74256.500.95604.2072.70 %99.90 %36.98 %
พฤษภาคม939.72958.74958.74180.500.95665.9580.79 %99.90 %30.54 %
มิถุนายน939.72958.74958.7476.000.951,601.7091.91 %99.90 %-67.06 %
กรกฎาคม939.72958.74958.7428.500.95633.3396.97 %99.90 %33.94 %
สิงหาคม939.72958.74958.74108.300.95999.6988.48 %99.90 %-4.27 %
รวม 6 เดือน5,600.295,676.365,752.44806.551,302.456,499.4085.60 %77.05 %-12.99 %
รวม 12 เดือน11,238.6111,428.8011,504.881,631.151,308.1512,141.4185.49 %88.55 %-5.53 %