เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน798.69741.64741.64179.5657.393.0677.52 %92.26 %99.59 %
ตุลาคม779.67741.64741.64345.30200.94309.9855.71 %72.91 %58.20 %
พฤศจิกายน779.67741.64836.72267.26230.56331.8965.72 %68.91 %60.33 %
ธันวาคม779.67836.72836.72235.79261.83115.8369.76 %68.71 %86.16 %
มกราคม855.74836.72874.75160.68253.35147.8781.22 %69.72 %83.10 %
กุมภาพันธ์855.74779.67874.7586.40269.18161.4889.90 %65.47 %81.54 %
มีนาคม855.74760.66836.7230.72200.59211.2196.41 %73.63 %74.76 %
เมษายน855.74817.71836.72355.4153.36156.5558.47 %93.47 %81.29 %
พฤษภาคม969.83817.71836.72111.4692.5854.7188.51 %88.68 %93.46 %
มิถุนายน855.74817.71855.74113.8850.6754.3886.69 %93.80 %93.65 %
กรกฎาคม760.66817.71855.7476.62183.856,668.0589.93 %77.52 %-679.21 %
สิงหาคม760.66817.71855.7456.57117.89159.9992.56 %85.58 %81.30 %
รวม 6 เดือน4,849.184,678.034,906.221,274.981,273.251,070.1173.71 %72.78 %78.19 %
รวม 12 เดือน9,907.559,527.249,983.602,019.641,972.208,374.9979.62 %79.30 %16.11 %