เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน515.13515.13439.07202.20193.21145.3560.75 %62.49 %66.90 %
ตุลาคม401.03515.13458.0859.22489.3657.0085.23 %5.00 %87.56 %
พฤศจิกายน401.03477.10458.08207.29437.0076.0048.31 %8.40 %83.41 %
ธันวาคม401.03477.10496.11180.40399.0057.0055.02 %16.37 %88.51 %
มกราคม401.03515.13553.16289.98332.5066.5027.69 %35.45 %87.98 %
กุมภาพันธ์515.13515.13553.16260.05129.6976.0049.52 %74.82 %86.26 %
มีนาคม515.13515.13591.19334.3756.1485.5035.09 %89.10 %85.54 %
เมษายน515.13515.13591.19310.5767.0347.5039.71 %86.99 %91.97 %
พฤษภาคม553.16515.13591.19267.1957.0066.5051.70 %88.93 %88.75 %
มิถุนายน553.16515.13591.19314.3576.0057.0043.17 %85.25 %90.36 %
กรกฎาคม515.13515.13591.19227.22162.8676.0055.89 %68.38 %87.14 %
สิงหาคม515.13515.13591.19218.5065.59126.6057.58 %87.27 %78.59 %
รวม 6 เดือน2,634.383,014.722,957.661,199.141,980.77477.8554.48 %34.30 %83.84 %
รวม 12 เดือน5,801.226,105.506,504.802,871.352,465.39936.9550.50 %59.62 %85.60 %