เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน689.17689.17670.18252.64494.00381.9063.34 %28.32 %43.02 %
ตุลาคม689.17689.17670.18127.22305.9077.9081.54 %55.61 %88.38 %
พฤศจิกายน689.171,202.60670.18138.65305.9087.4079.88 %74.56 %86.96 %
ธันวาคม689.17688.98727.2296.90229.9077.9085.94 %66.63 %89.29 %
มกราคม689.17688.98727.22125.91332.5087.4081.73 %51.74 %87.98 %
กุมภาพันธ์670.16688.98727.22138.65285.0077.9079.31 %58.63 %89.29 %
มีนาคม670.16650.94727.22134.90235.7387.4079.87 %63.79 %87.98 %
เมษายน689.17650.94708.21125.40209.10266.8481.80 %67.88 %62.32 %
พฤษภาคม689.17669.96708.21199.50148.32231.1071.05 %77.86 %67.37 %
มิถุนายน689.17669.96708.21199.50285.00216.8171.05 %57.46 %69.39 %
กรกฎาคม689.17746.02708.21249.85239.40161.3063.75 %67.91 %77.22 %
สิงหาคม689.17746.02708.21237.50286.90163.1665.54 %61.54 %76.96 %
รวม 6 เดือน4,116.014,647.884,192.20879.981,953.20790.4078.62 %57.98 %81.15 %
รวม 12 เดือน8,232.028,781.728,460.472,026.633,357.651,917.0075.38 %61.77 %77.34 %