เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,155.281,174.30806.59585.20471.20399.0049.35 %59.87 %50.53 %
ตุลาคม1,174.301,174.30806.59391.40471.20235.6066.67 %59.87 %70.79 %
พฤศจิกายน1,136.271,174.30806.59371.45194.75282.1567.31 %83.42 %65.02 %
ธันวาคม1,174.301,174.30844.62361.95390.45273.6069.18 %66.75 %67.61 %
มกราคม1,174.301,174.30882.65303.05570.00273.6074.19 %51.46 %69.00 %
กุมภาพันธ์1,174.301,174.30901.67360.05683.05391.4069.34 %41.83 %56.59 %
มีนาคม1,174.301,174.30901.67252.70399.95332.5078.48 %65.94 %63.12 %
เมษายน1,174.301,174.30787.57332.50151.05210.9071.69 %87.14 %73.22 %
พฤษภาคม1,174.301,174.30787.57281.20271.70179.5576.05 %76.86 %77.20 %
มิถุนายน1,174.301,174.30787.57338.20340.10250.8071.20 %71.04 %68.16 %
กรกฎาคม1,174.301,174.30787.57644.10505.40303.0545.15 %56.96 %61.52 %
สิงหาคม1,174.301,174.30787.57631.75418.00282.1546.20 %64.40 %64.17 %
รวม 6 เดือน6,988.757,045.805,048.712,373.102,780.651,855.3566.04 %60.53 %63.25 %
รวม 12 เดือน14,034.5514,091.609,888.234,853.554,866.853,414.3065.42 %65.46 %65.47 %