เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,761.251,761.251,704.21569.75455.60369.6567.65 %74.13 %78.31 %
ตุลาคม1,761.251,761.251,761.25377.20192.4048.6078.58 %89.08 %97.24 %
พฤศจิกายน1,761.251,742.241,742.24453.89475.80166.7574.23 %72.69 %90.43 %
ธันวาคม1,761.251,742.241,761.25243.45295.60291.6586.18 %83.03 %83.44 %
มกราคม1,761.251,742.241,761.25503.59261.35252.0171.41 %85.00 %85.69 %
กุมภาพันธ์1,761.251,742.241,818.30357.80250.80205.8979.68 %85.60 %88.68 %
มีนาคม1,761.251,742.241,723.22507.60217.55435.3571.18 %87.51 %74.74 %
เมษายน1,761.251,742.241,685.19340.10226.100.9080.69 %87.02 %99.95 %
พฤษภาคม1,761.251,742.241,723.22681.85214.700.9561.29 %87.68 %99.94 %
มิถุนายน1,780.271,818.301,723.22369.21165.05220.2079.26 %90.92 %87.22 %
กรกฎาคม1,780.271,818.301,856.33361.90300.25134.9079.67 %83.49 %92.73 %
สิงหาคม1,761.251,818.301,856.33400.40214.20160.5577.27 %88.22 %91.35 %
รวม 6 เดือน10,567.5010,491.4610,548.502,505.681,931.551,334.5576.29 %81.59 %87.35 %
รวม 12 เดือน21,173.0421,173.0821,116.015,166.743,269.402,287.4075.60 %84.56 %89.17 %