เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน305.83305.83305.830.950.950.9599.69 %99.69 %99.69 %
ตุลาคม305.83305.83305.8343.3862.2660.0785.82 %79.64 %80.36 %
พฤศจิกายน305.83305.83305.830.950.950.9599.69 %99.69 %99.69 %
ธันวาคม305.83305.83305.8350.7425.3164.2483.41 %91.72 %79.00 %
มกราคม305.83305.83305.830.950.950.9599.69 %99.69 %99.69 %
กุมภาพันธ์305.83305.83305.830.950.950.9599.69 %99.69 %99.69 %
มีนาคม305.83305.83305.8326.4561.990.9591.35 %79.73 %99.69 %
เมษายน305.83305.83305.830.9539.670.9599.69 %87.03 %99.69 %
พฤษภาคม286.81305.83305.830.950.950.9599.67 %99.69 %99.69 %
มิถุนายน286.81305.83305.8360.750.9563.5778.82 %99.69 %79.21 %
กรกฎาคม286.81305.83305.830.950.950.9599.67 %99.69 %99.69 %
สิงหาคม286.81305.83305.830.950.950.9599.67 %99.69 %99.69 %
รวม 6 เดือน1,834.981,834.981,834.9897.9291.37128.1194.66 %95.02 %93.02 %
รวม 12 เดือน3,593.883,669.963,669.96188.92196.83196.4394.74 %94.64 %94.65 %