เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน211.77211.77211.770.9538.0019.0099.55 %82.06 %91.03 %
ตุลาคม211.77211.77211.7756.0550.3553.2073.53 %76.22 %74.88 %
พฤศจิกายน211.77211.77211.7750.3540.8538.9576.22 %80.71 %81.61 %
ธันวาคม211.77211.77211.7742.751,092.5040.8579.81 %-415.89 %80.71 %
มกราคม230.79211.77211.7741.8051.3041.8081.89 %75.78 %80.26 %
กุมภาพันธ์230.79211.77211.7734.2057.9522.8085.18 %72.64 %89.23 %
มีนาคม230.79211.77230.7947.5044.6544.6579.42 %78.92 %80.65 %
เมษายน230.79211.77230.7927.5549.400.9588.06 %76.67 %99.59 %
พฤษภาคม230.79211.77211.7745.6045.6038.0080.24 %78.47 %82.06 %
มิถุนายน230.79211.77211.7736.1047.5037.0584.36 %77.57 %82.50 %
กรกฎาคม211.77249.80211.7738.9542.7525.6581.61 %82.89 %87.89 %
สิงหาคม211.77249.80211.7757.0043.700.9573.08 %82.51 %99.55 %
รวม 6 เดือน1,308.661,270.621,270.62226.101,330.95216.6082.72 %-4.75 %82.95 %
รวม 12 เดือน2,655.362,617.302,579.28478.801,604.55363.8581.97 %38.69 %85.89 %