เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน182.47182.47182.4733.3814.260.9581.70 %92.19 %99.48 %
ตุลาคม182.47182.47182.4750.6036.6151.4772.27 %79.93 %71.79 %
พฤศจิกายน182.47182.47182.4739.2125.2250.3378.51 %86.18 %72.42 %
ธันวาคม182.47182.47182.4731.2526.650.9582.88 %85.40 %99.48 %
มกราคม182.47182.47182.4727.090.9560.3785.15 %99.48 %66.91 %
กุมภาพันธ์182.47201.49182.4724.940.9587.62 %99.48 %
มีนาคม182.47201.49182.4745.2341.7660.9475.21 %79.27 %66.60 %
เมษายน182.47182.47182.4740.5640.6864.2677.77 %77.71 %64.78 %
พฤษภาคม182.47182.47182.4733.6333.110.9581.57 %81.86 %99.48 %
มิถุนายน182.47182.47182.4738.3653.8256.5678.98 %70.51 %69.00 %
กรกฎาคม182.47182.47182.4726.8045.9764.9385.31 %74.81 %64.41 %
สิงหาคม182.47182.47182.4725.0332.4341.4786.28 %82.23 %77.27 %
รวม 6 เดือน1,094.821,113.841,094.82128.63165.0288.45 %84.93 %
รวม 12 เดือน2,189.642,227.682,189.64376.40454.1483.10 %79.26 %