เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน293.83293.83293.7957.5060.9261.6780.43 %79.27 %79.01 %
ตุลาคม293.83293.83274.7893.7694.09105.2068.09 %67.98 %61.71 %
พฤศจิกายน293.83274.81274.7896.0079.7645.4167.33 %70.98 %83.47 %
ธันวาคม293.83274.81274.7882.6355.8546.6471.88 %79.68 %83.02 %
มกราคม293.83293.83293.7985.7164.5070.6670.83 %78.05 %75.95 %
กุมภาพันธ์293.83293.83293.7976.00100.8035.0674.13 %65.70 %88.07 %
มีนาคม293.83293.83293.7957.8076.1095.3080.33 %74.10 %67.56 %
เมษายน293.83293.83293.7967.7456.3885.6676.94 %80.81 %70.84 %
พฤษภาคม293.83293.83293.7983.2739.7177.7271.66 %86.49 %73.55 %
มิถุนายน293.83293.83293.7971.8371.1388.7475.55 %75.79 %69.79 %
กรกฎาคม293.83293.83293.79105.1845.16106.9864.20 %84.63 %63.59 %
สิงหาคม293.83293.83293.7957.5558.4880.2880.41 %80.10 %72.68 %
รวม 6 เดือน1,762.981,724.941,705.71491.60455.92364.6572.12 %73.57 %78.62 %
รวม 12 เดือน3,525.963,487.923,468.45934.97802.88899.3373.48 %76.98 %74.07 %