เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน264.40264.40264.4062.5135.7260.1176.36 %86.49 %77.27 %
ตุลาคม264.40264.40264.4062.5147.120.9576.36 %82.18 %99.64 %
พฤศจิกายน264.40264.40264.4078.2086.4976.5970.42 %67.29 %71.03 %
ธันวาคม264.40264.40264.4046.6469.250.9582.36 %73.81 %99.64 %
มกราคม264.40264.40264.4092.9247.8448.6264.86 %81.91 %81.61 %
กุมภาพันธ์245.39264.40264.4043.9347.5051.8282.10 %82.03 %80.40 %
มีนาคม245.39264.40264.4073.0351.1334.6770.24 %80.66 %86.89 %
เมษายน245.39264.40264.4041.0142.5434.9283.29 %83.91 %86.79 %
พฤษภาคม245.39264.40264.4052.0445.4646.5078.79 %82.81 %82.41 %
มิถุนายน245.39264.40264.4046.9645.630.9580.86 %82.74 %99.64 %
กรกฎาคม245.39264.40264.4088.1849.3464.4064.07 %81.34 %75.64 %
สิงหาคม264.40264.4045.510.9532.3199.64 %87.78 %
รวม 6 เดือน1,567.391,586.401,586.40386.71333.92239.0475.33 %78.95 %84.93 %
รวม 12 เดือน3,172.803,172.80733.43568.97452.7982.07 %85.73 %