เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน325.46323.48323.4887.97107.79106.8172.97 %66.68 %66.98 %
ตุลาคม325.46323.48323.4893.75108.14121.3571.20 %66.57 %62.49 %
พฤศจิกายน325.46323.48323.4896.81109.42120.0570.25 %66.17 %62.89 %
ธันวาคม325.46323.48323.4897.92107.77109.0069.91 %66.68 %66.30 %
มกราคม325.46323.48323.4895.83104.68106.9670.56 %67.64 %66.93 %
กุมภาพันธ์325.46323.48323.4891.50107.5741.7771.88 %66.75 %87.09 %
มีนาคม325.46323.48323.48101.74122.0947.9768.74 %62.26 %85.17 %
เมษายน325.46323.48323.4887.14166.5456.8173.22 %48.51 %82.44 %
พฤษภาคม325.46323.48323.48100.0858.49100.8969.25 %81.92 %68.81 %
มิถุนายน325.46323.48323.48105.64102.5058.0567.54 %68.31 %82.05 %
กรกฎาคม325.46323.48323.48104.3198.4056.5467.95 %69.58 %82.52 %
สิงหาคม325.46323.48323.48106.50108.8795.6667.28 %66.34 %70.43 %
รวม 6 เดือน1,952.761,940.881,940.88563.78645.36605.9571.13 %66.75 %68.78 %
รวม 12 เดือน3,905.523,881.763,881.761,169.191,302.261,021.8870.06 %66.45 %73.67 %