เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน451.51451.51451.5193.46107.9935.4279.30 %76.08 %92.16 %
ตุลาคม451.51451.51451.5193.48108.4197.5179.30 %75.99 %78.40 %
พฤศจิกายน451.51451.51451.5194.41108.2748.0079.09 %76.02 %89.37 %
ธันวาคม451.51451.51451.51103.71105.5543.6077.03 %76.62 %90.34 %
มกราคม451.51451.51451.51108.61101.1183.3775.94 %77.61 %81.53 %
กุมภาพันธ์451.51451.51451.51105.75116.3877.2776.58 %74.22 %82.89 %
มีนาคม451.51451.51451.51101.35140.4970.7477.55 %68.89 %84.33 %
เมษายน451.51451.51451.5168.13170.7738.4784.91 %62.18 %91.48 %
พฤษภาคม451.51451.51451.51100.0484.3737.8777.84 %81.31 %91.61 %
มิถุนายน451.51451.51451.51105.9072.7436.2776.55 %83.89 %91.97 %
กรกฎาคม451.51451.51451.5177.5595.4271.2082.82 %78.87 %84.23 %
สิงหาคม451.51451.51451.51107.8648.5072.6876.11 %89.26 %83.90 %
รวม 6 เดือน2,709.062,709.062,709.06599.43647.72385.1777.87 %76.09 %85.78 %
รวม 12 เดือน5,418.125,418.125,418.121,160.251,260.00712.4078.59 %76.74 %86.85 %