เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน595.76614.78595.7695.46107.58130.0083.98 %82.50 %78.18 %
ตุลาคม595.76614.78595.7693.35107.02127.6384.33 %82.59 %78.58 %
พฤศจิกายน595.76614.78595.7694.28108.25102.0484.18 %82.39 %82.87 %
ธันวาคม595.76614.78595.76102.90104.9576.5482.73 %82.93 %87.15 %
มกราคม595.768,145.12595.76106.63100.49111.9482.10 %98.77 %81.21 %
กุมภาพันธ์595.76614.78595.76106.12106.7787.7882.19 %82.63 %85.27 %
มีนาคม595.76614.78614.78101.67121.0786.7382.93 %80.31 %85.89 %
เมษายน595.76614.78614.78102.0396.8886.4082.87 %84.24 %85.95 %
พฤษภาคม595.76614.78614.7899.4494.7267.6783.31 %84.59 %88.99 %
มิถุนายน595.768,145.12614.78107.4484.5797.8581.97 %98.96 %84.08 %
กรกฎาคม595.76614.78614.78104.41102.9599.0882.47 %83.25 %83.88 %
สิงหาคม595.76614.78614.78108.40125.3995.4581.81 %79.60 %84.47 %
รวม 6 เดือน3,574.5611,219.023,574.56598.74635.06635.9383.25 %94.34 %82.21 %
รวม 12 เดือน7,149.1222,438.047,263.241,222.121,260.641,169.1082.91 %94.38 %83.90 %