เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน953.49972.50953.49393.01762.13434.0958.78 %21.63 %54.47 %
ตุลาคม991.52953.49953.49403.75660.25456.0059.28 %30.75 %52.18 %
พฤศจิกายน991.52972.50953.49669.75768.83484.5032.45 %20.94 %49.19 %
ธันวาคม1,010.54972.50953.49541.50522.50603.2546.41 %46.27 %36.73 %
มกราคม972.50972.50915.46869.25646.00304.0010.62 %33.57 %66.79 %
กุมภาพันธ์972.50953.49953.49399.00422.75555.7558.97 %55.66 %41.71 %
มีนาคม972.50972.50972.50456.00318.25608.0053.11 %67.28 %37.48 %
เมษายน972.50649.23972.50494.0033.25465.5049.20 %94.88 %52.13 %
พฤษภาคม972.50649.23972.50793.25190.00338.2018.43 %70.73 %65.22 %
มิถุนายน972.50649.23972.50641.25237.50498.7534.06 %63.42 %48.71 %
กรกฎาคม991.52934.47953.49627.00280.25389.5036.76 %70.01 %59.15 %
สิงหาคม972.50972.50953.49532.00494.00342.0045.30 %49.20 %64.13 %
รวม 6 เดือน5,892.075,796.985,682.913,276.263,782.452,837.5944.40 %34.75 %50.07 %
รวม 12 เดือน11,746.0910,624.1411,479.896,819.765,335.705,479.5441.94 %49.78 %52.27 %