เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,874.239,309.9011,290.8011,290.8013,088.35-64.25 %-21.28 %
ตุลาคม8,653.307,227.5411,290.8012,669.50-30.48 %-75.29 %
พฤศจิกายน8,637.678,184.3011,290.8012,669.50-30.72 %-54.80 %
ธันวาคม7,940.428,478.2111,290.8013,507.20-42.19 %-59.32 %
มกราคม7,862.268,465.7011,290.8013,507.20-43.61 %-59.55 %
กุมภาพันธ์7,952.938,559.5011,290.8013,507.20-41.97 %-57.80 %
มีนาคม7,968.568,503.2211,290.8013,507.20-41.69 %-58.85 %
เมษายน7,912.288,425.0611,290.8013,507.20-42.70 %-60.32 %
พฤษภาคม8,534.498,465.7011,290.8013,507.20-32.30 %-59.55 %
มิถุนายน8,634.548,478.2111,290.8013,143.35-30.76 %-55.03 %
กรกฎาคม8,672.068,559.5011,290.8013,088.35-30.20 %-52.91 %
สิงหาคม8,775.248,587.6411,290.8013,088.35-28.67 %-52.41 %
รวม 6 เดือน47,920.8150,225.1567,744.8077,151.40-41.37 %-53.61 %
รวม 12 เดือน98,417.98101,244.48135,489.60156,993.05-37.67 %-55.06 %