เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,077.751,077.751,096.771,285.02365.52-19.23 %66.08 %
ตุลาคม1,077.751,077.751,667.25345.45448.99446.7967.95 %58.34 %73.20 %
พฤศจิกายน1,077.751,077.751,667.25282.64467.87295.3573.77 %56.59 %82.29 %
ธันวาคม1,077.751,077.751,667.25315.40449.25315.1270.74 %58.32 %81.10 %
มกราคม1,077.751,077.751,667.25307.70374.17364.6271.45 %65.28 %78.13 %
กุมภาพันธ์1,077.751,058.741,667.25345.68247.93256.9567.93 %76.58 %84.59 %
มีนาคม1,077.751,058.741,686.27405.15200.48586.2762.41 %81.06 %65.23 %
เมษายน1,077.751,058.741,686.27375.73348.37302.5765.14 %67.10 %82.06 %
พฤษภาคม1,077.751,058.741,686.27322.03288.45424.0770.12 %72.76 %74.85 %
มิถุนายน1,077.751,058.741,686.27376.86370.69325.3165.03 %64.99 %80.71 %
กรกฎาคม1,077.751,058.741,686.27376.98476.08376.5565.02 %55.03 %77.67 %
สิงหาคม1,077.751,058.741,686.27408.40461.85392.7962.11 %56.38 %76.71 %
รวม 6 เดือน6,466.506,447.499,433.022,881.892,353.7255.43 %63.49 %
รวม 12 เดือน12,933.0012,799.9319,550.645,147.034,499.6460.20 %64.85 %