เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน275.50337.25
ตุลาคม261.25332.50332.50
พฤศจิกายน266.00327.75332.50
ธันวาคม256.50332.50342.00
มกราคม266.00323.00332.50
กุมภาพันธ์332.50327.75332.50
มีนาคม346.75332.50342.00
เมษายน342.00332.50342.00
พฤษภาคม337.25327.75332.50
มิถุนายน335.35332.50
กรกฎาคม332.50332.50
สิงหาคม342.00332.50
รวม 6 เดือน1,657.751,980.75
รวม 12 เดือน3,693.60